โซลูชั่น

นวัตกรรมการออกแบบ

เราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันสินค้าจากการกระแทกและแรงสั่นสะเทือน และช่วยลดการใช้วัสดุได้อีกด้วย

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกๆ แนวคิดนั้นสามารถผลิตได้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

การผลิตแบบบูรณาการ

เรามีการจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ, การออกแบบ และกระบวนการผลิต

ประโยชน์คือการประหยัดต้นทุนและคุณภาพของสินค้าที่ดี ความสามารถในการส่งออกให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

การผลิตแบบบูรณาการ

เรามีการจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ, การออกแบบ และกระบวนการผลิต

ประโยชน์คือการประหยัดต้นทุนและคุณภาพของสินค้าที่ดี ความสามารถในการส่งออกให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ความหลากหลายของวัตถุดิบ

Fagerdala เสาะหาและรวบรวมวัตถุดิบไว้อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นตัวเลือกให้เราเลือกผลงานการบรรจุภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเหมาะสม