การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่

โปรแกรม กรีน รีไซเคิล

ฟาเกอร์ดาลาได้ทำการพัฒนา โครงการนำโฟม PE ที่เป็นของเสียกลับมาใช้อีก ซึ่งรวบรวมเศษโฟมหลังการอัดขึ้นรูปและการประดิษฐ์จากภายในและจากลูกค้า นอกจากนี้ เรายังจัดหาจากแหล่งภายนอกด้วย

เศษโฟมเหล่านี้จะถูกรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบกลายเป็นเม็ดพลาสติก PE ก่อนจะถูกอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นโฟม PE และสินค้าสำเร็จ

เราใช้โฟม PE ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100%

Fagerdala ได้พัฒนาโฟม PE ที่สามารถรีไซเคิล 100%
ภายในของเราเองโดยผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการค้นคว้าวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โฟม PE ของเรารีไซเคิล 100% และการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เข้มงวดไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณ
แต่ยังช่วยดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของเราทุกคน

การพัฒนาวัสดุใหม่

Fagerdala มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราต่อไปโดยการแนะนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่ายขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เรากำลังประเมินโอกาสในการวิจัยอย่างต่อเนื่องกับผู้นำอุตสาหกรรมและสถาบันทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาโพลิเมอร์ใหม่สำหรับอนาคต

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโพลิเมอร์และโอกาสในการทำงานร่วมกันได้แล้ววันนี้